energiehuisje.be

Realisaties
Lessenpakket

Het project "Kijk Wat(t) een huis" is een samenwerkingsproject tussen de KATHO departementen VHTI en PHO, Zonnewindt, Eandis en Energyiq.

Door met kinderen al op heel jonge leeftijd aan techniek te doen, wordt een basis gelegd voor hun technische geletterdheid. Technische geletterdheid helpt technische realisaties functioneler te beoordelen, te kiezen en te gebruiken. Technische geletterdheid is dus belangrijk voor allen, daar wij allen ook techniekgebruikers zijn. Het omgaan met energie is een actueel thema waarbij vanuit een technische bril tevens aan de bewustmaking van energieverbruik bij de kinderen kan gewerkt worden.

In de handleiding wordt er ingezoomd op hoe een dergelijk thema uitgevoerd kan worden conform het leerplan WERO. De participanten gaan zelf de handen uit de mouwen steken om experimenten en opdrachten uit te voeren met betrekking tot het thema. Onderwerpen die aan bod komen in het thema zijn:

 • Wat is energie? Welke verschillende bronnen van energie bestaan er en hoe kunnen we ze benutten?
 • Van energieverbruik een concreet begrip maken: Meten is weten... Meetcampagne en meetoefeningen met het Energiehuisje en energiemeters. Via een PC en de nodige software kunnen alle parameters van verbruikers in een woning ingesteld worden. Het totale energieverbruik wordt via het softwareprogramma weergegeven. Via de software kunnen zo de invloeden van verschillende toestellen op het energieverbruik gedetecteerd worden. Door de rechtstreekse invloed van keuzes en gedrag wordt men bewust dat rationeel energieverbruik hier zeer belangrijk is. Door dit toe te passen op een echte woning kan het eigen energieverbruik bijgestuurd worden.

De experimenten en opdrachten worden geduid vanuit de 3 vaardigheden met betrekking tot goed techniekonderwijs (TOS 21):

 • Techniek begrijpen: Inzicht verwerven in het denkproces en in achterliggende wetenschappelijke concepten
 • Techniek hanteren
 • Techniek duiden: de bevindingen in een bredere maatschappelijke context kunnen plaatsen.

Via dit pakket pogen we een diepere kennis van energie (kWh), energieverbruik, bewustwording van het energieverbruik van een woning en een kritische houding in de omgang met energie na te streven. Tevens tonen we aan dat techniekonderwijs mogelijkheden biedt waarbij kinderen op een gestructureerde manier velerlei kansen krijgen tot gericht waarnemen, tot experimenteren, tot ideeën uitwerken en uitkomsten verifiëren en bespreken. Dergelijke activiteiten bieden zeker een meerwaarde om kinderen ook op te voeden tot zelfstandige en zelfsturende denkers.

Het volledige pakket kan ontleend worden en omvat:

 1. Maquette van het energiehuisje
 2. Software
 3. Didactisch pakket (cursus in pdf-formaat)
 4. BOX KIJK WAT(T) EEN HUIS!!! met volgende inhoud:
  • Handleiding en werkbladen bij "Kijk Wat(t) een huis" (didactisch pakket)
  • Energiemeters (12 x)
  • Spelbord
  • Tarrotkaarten
  • DVD
  • Verschillende lampen:
   • gloeilampen 40 Watt (2x)
   • spaarlampen 9 Watt (2x)
   • gloeilamp 100 Watt
   • gloeilamp 75 Watt
   • spaarlamp 15 Watt
  • Zonnepaneeltjes (10 x)
  • Elektriciteitssnoeren met krokodillenklemmen
  • Led lampjes
  • Thermometers (2x)
Alle info in verband met de reservatie kan u hier vinden.