energiehuisje.be

Wetenschappelijke onderbouwing

Vanuit het departement technologie en informatie van KATHO (VHTI), wordt vooral het technisch aspect van het project 'Kijk Wat(t) een huis' uitgevoerd. De software, de maquette en deze website worden gerealiseerd in het VHTI.

Het expertisecentrum 'wetenschappelijk denken' van KATHO (PHO), is reeds enige tijd actief werkzaam aan een gefundeerde theoretische visie op wetenschappelijk en technologisch denken in het basis- en secundair onderwijs (www.wetenschappelijkdenken.be). Dit gebeurt vanuit een grondige literatuurstudie en vanuit overleg met experten. Daarbij staat de uitwerking centraal van een model wetenschappelijk denken en methodiek, in functie van praktijkgericht wetenschapplijk onderzoek...

Het didactisch pakket bij het 'Kijk Wat(t) een huis' project, is volledig gestoeld op deze visie.

De opdrachten die met het Energiehuisje worden uitgevoerd vertrekken vanuit de 3 vaardigheden die vooropgesteld werden door het TOS 21-project met betrekking tot goed techniekonderwijs.

1. Techniek begrijpen.

De kinderen verwerven inzicht in het technisch denkproces en in achterliggende wetenschappelijke concepten. In een inleidende lessenreeks worden begrippen zoals energie, kilowattuur, vermogen, ... verduidelijkt. Ook alternatieve energiebronnen worden geduid en op een speelse manier worden kinderen uitgenodigd om deze concepten te ontdekken. Daarna wordt er via het doorlopen van het technisch proces, nagegaan hoe men het energieverbruik kan verminderen.

2. Techniek hanteren.

De kinderen gaan aan de slag om deze concepten in de praktijk uit te testen en een antwoord te vinden op hun probleemstelling. Ze gaan zelf op onderzoek uit in hun eigen huis (verbruik meten van verschillende toestellen, het algemeen energieverbruik opmeten) en passen hun bevindingen toe met de software van het Energiehuisje. Met behulp van de software kunnen ze zelf het verbruik in een fictief huis beïnvloeden, waardoor ze ontdekken welke acties impact hebben op het energieverbruik.

3. Techniek duiden.

De bevindingen in een bredere maatschappelijke context kunnen plaatsen. Door het ondervinden dat keuzes en gedrag een rechtstreekse invloed hebben op het verbruik worden de kinderen er zich van bewust dat rationeel energieverbruik belangrijk is.

Een link met meer info rond de matrix met eindtermen techniek, vind je hier.