energiehuisje.be

Algemene doelstellingen
kilowat(t)uur?

Het project heeft als einddoelstelling om kinderen bewuster te leren omgaan met energie en energieverbruik. Via het aangeboden pakket gaan de leerlingen het begrip energie en kilowattuur 'praktisch' leren aanvoelen.

Om deze begrippen duidelijk te maken aan de leerlingen, wordt gewerkt met 'echte' dagdagelijkse energieverbruikssituaties. De leerlingen worden aangemoedigd om het elektrisch verbruik van het gezin waarvan ze lid zijn, te meten en te onderzoeken. Het resultaat van die metingen wordt besproken in de klas met de leerkracht lager onderwijs.

Voor het verder verwerken van het begrip kilowattuur, wordt gewerkt met een maquette van een gezinswoning. Deze maquette is verbonden met software die verschillende verbruikers kan in- of uitschakelen. Naargelang het gekozen toestel valt de energiefactuur zwaarder of lichter uit...

Er is natuurlijk ook oog voor hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen! De maquette van het energiehuisje bevat een 'virtueel' zonnepanneel met een piekvermogen van 2,5kWh.

Het uiteindelijke resultaat van het project, beöogt een rationeel omgaan met energie en een betere voeling met techniek en wetenschap.